Clairvoyance

Ordet clairvoyance kommer oprindeligt fra Frankrig og dækker over evnerne: klarfølelse, klarhørelse og klarsyn. 

Det er meget spirituelt stærke mennesker, som formidler budskaber via clairvoyance.

Clairvoyancen/ den clairvoyante rådgivning kan hjælpe med at opnå en større og bredere indsigt i forskellige

livssituationer og problematikker.
Mange mennesker bruger clairvoyancen til at få kontakt til deres egen indre sandhed, for derved gennem den

clairvoyante rådgiver selv at træffe den optimale beslutning.
Clairvoyance/Clairvoyant rådgivning anvendes i stadig højere grad i hele verden af både forretningsfolk, som

ønsker at afklare forhold relateret til deres virksomheder, og privatpersoner i relation til alle livets forhold.
Nogle af de hyppigste forhold, der søges afklaret gennem clairvoyance via kontakt til en clairvoyant rådgiver,

er listet nedenfor, men listen er uendelig, og clairvoyance kan anvendes i alle livets situationer:

 • Det kan være direktøren som har brug for en second opinion.
 • Lederen der har brug for sparring.
 • Eksamens problematikker.
 • Karriere.
 • Bolig.
 • Kærlighedsforhold.
 • Er han/hun den rigtige partner for mig.
 • Familie problematikker.
 • Ubalancer.
 • Børn.
 • Dyr.
 • Kost.
 • Vægtændring.
 • Business rådgivning.

Konsulenter i denne kategori: