Phone iconRing

82 82 25 82

Minutpris 23,00 kr., minimum 15 min.

100% tavshedspligt.

Opret dig her

Isac

Nr. 204

Clairvoyance

Clairvoyance

En clairvoyance er en afklaring, som løfter dig op på et højere energiniveau. Dette vil støtte dig i dine beslutninger til at komme videre i livet med det, som er temaet for clairvoyancen.

Jeg møder dig med rummelighed, åbenhed og uden fordomme. Jeg stiller ind på en anden frekvens i forhold til dig - det kan være dit energifelt, dine chakraer, dine guider og hjælpere, her modtager jeg information på flere niveauer, som jeg videreformidler til dig.

Essensen af clairvoyancen er en videreformidling af budskaber til dig. En afklaring, som du kan bruge målrettet til at træffe de valg, du har brug for. Du kan også efterfølgende henvende dig til mig og få støtte i dine beslutninger og i de valg, du træffer.

Bevæggrund for clairvoyant rådgivning kan være

Parforhold, familieforhold, bolig, økonomi
Arbejde, uddannelse, rejser
Selvværd, sociale relationer
Kost, energi påvirkninger, energi bevidsthed

Baggrund

Jeg har arbejdet med clairvoyance/rådgivning gennem mange år og senest har jeg udbygget mine aktiviteter til også at omfatte cirkelarbejde, træningsforløb og uddannelse.


Uddannet Dybdeterapeut med overbygningen Dynamisk Filosofi.
Certificeret instruktør i dybere bevidsthedstræning, fra The Monroe Institute , USA.
Har deltaget/deltager i spirituelle og mediale trænings- og udviklingsforløb, hos anerkendte danske medier.

Jeg har arbejdet med min personlige udvikling i over 30 år 

Jeg er mest ledig mandag til fredag kl. 7.00 - 9.00 samt 19.00 - 21.00 og weekender formiddag og eftermiddag.

Kategorier