Afdødekontakt

Afdødekontakt er en mulighed for via de clairvoyante at få kontakt til en afdød person. Hvis du længes efter en besked, dialog,
eller at få noget afklaret, så er dette en hjertelig måde at kunne kommunikere på.

Den clairvoyante kan via afdødekontakt være en stor hjælp, da der ofte er tvivlsspørgsmål om, hvordan det foregik, da døden indtrådte.

Afdødekontakt og spørgsmål gennem clairvoyancen er som oftest:

  • Få sagt hvad du ikke nåede eller ikke turde, imens personen stadig levede.
  • Få svar på om de stadig vil hjælpe dig, og være der for dig.
  • Hvad er deres råd og indsigter fra astralplanet omkring dine situationer.
  • Få en større indsigt i, hvad de har at sige med deres højere bevidsthed, om det der skete og udspillede sig mellem jer, mens
    de levede, og hvad det vigtigste var.
  • Være i samspil med dem i deres efter bearbejdning af livet fra et andet plan.
  • Få “snakket med den afdøde igen” og opnå harmoni og fredfyldthed.
  • Få indsigt i hvordan de har det nu.
  • Få større indblik i hvordan de havde det, da de tog afsted herfra til astralplanet

Afdødekontakt er ofte en følsom og bevægende seance, som giver både afklarethed, ro og tryghed, så du opnår mere indsigt og
fredfyldthed i forbindelse med de bekymringer og sorger der har været omkring personen.

Det skal siges, at det ikke er alle afdødes sjæle, hvor der kan opnås kontakt, det afhænger af flere områder, og hvor længe har de været
“væk fra deres fysiske krop” men det fanges hurtigt af den clairvoyante der formidler afdødekontakt.

Det er en god ide at have spørgsmålene klar før der ringes op til SHU365.

Konsulenter i denne kategori: