Handelsbetingelser

Senest opdateret den 22. september 2021

1. UDBYDER

SHUguides 365 ApS

CVR nr. 39164264

Allegade 10A

3000 Helsingør

Danmark

Telefon: +45 82822582

E-mail: info@shu365.dk

Hjemmeside: www.shu365.dk

(i det følgende benævnt "Udbyder")

2. VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår gælder mellem Udbyderen og enhver myndig forbruger (Skal være fyldte 18 år) ("Kunde"), der bestiller eller anvender denne hjemmeside ("Hjemmesiden") og Tjenesterne (defineret nedenfor) er underlagt disse. Ved at gå ind på Hjemmesiden eller gøre brug af Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Handelsbetingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse Handelsbetingelser, skal du straks forlade Hjemmesiden og ophøre med at gøre brug af Tjenesterne.

Betingelserne kan blive opdateret og/eller ændret fra tid til anden uden varsel og kan fra tid til anden ændre priser uden forudgående varsel.

3. INFORMATION OG TJENESTERNE

Udbyder tilbyder, mod betaling, adgang til direkte telefonlinjer til clairvoyante samt andre sundhedsmæssige ydelser, herunder blandt andet astrologi, psykologi, drømmetydning, dyrekommunikation og healing ("Tjenesterne").

Hjemmesiden indeholder primært beskrivelse af de produkter og ydelser, som Udbyder gør alment tilgængelige ("Information"). Herudover indeholder hjemmesiden login-adgang til Tjenesterne.

Hvis du vil have adgang til Tjenesterne, skal du oprette en profil på Hjemmesiden samt et brugernavn og vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden forbliver fortrolige, samt for enhver aktivitet ved anvendelse af brugernavn og adgangskode. Udbyder ifalder ikke ansvar, såfremt din profil er anvendt af andre.

Du kan altid ændre dit brugernavn, kodeord og præferencer samt slette din profil fra Hjemmesiden.

Du er forpligtet til at meddele adresseændringer, ændringer af kontaktoplysninger, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er af betydning for aftaleforholdet, til Udbyder hurtigst muligt.

Udbyder vil med jævne mellemrum udsende nyhedsmails til brugerne af Hjemmesiden, som har oprettet en profil og accepteret at modtage sådanne nyheder. Du kan til enhver tid framelde at modtage sådanne nyhedsmails ved at ændre din profil eller kontakte os.

4. KUNDENS BETALINGSANSVAR

Købet af Tjenesten accepteres og Tjenesten leveres ved opkald til det telefonnummer der oplyses, når kunden er logget ind på Hjemmesiden og har udvalgt en Tjeneste.

Kunden er ansvarlig for betaling for brug af Tjenesten. Ansvaret omfatter også andres brug af Kundens profil herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra Udbyderens side.

5. BETALING FOR TJENESTER VIA KREDITKORT

Det fremgår af betalingsvinduet og Hjemmesiden, hvilke kreditkort der accepteres. Som udgangspunkt modtages betaling med Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Ved betaling giver Kunden tilladelse til, at efterfølgende brug af Tjenesten trækkes automatisk fra den konto Kunden oplyser ved oprettelsen. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling og samtidig få mulighed for at ændre kontooplysningerne. Der lagres ingen følsomme betalingsoplysninger, som eksempelvis kortnummer hos Udbyderen. Kunden skal selv holde konto- og betalingskortoplysninger opdateret, via log ind på Hjemmesiden.

Alle beløb på Hjemmesiden er i Danske kroner (DKK) og er inkl. moms.

Kunden bliver opkrævet for den tid der ringes op til Tjenesten. Ved betaling med kreditkort reserveres et beløb svarende til kundens forbrug på den til Kundens kreditkort tilknyttede konto. Ved endt opkald afregnes den til kreditkortet tilknyttede konto for reelt forbrugt tid. Udbyder opkræver dog som minimum for 10 minutters brug af Tjenesten.

Kunden betaler for Tjenesten efter den på Hjemmesiden opgjorte minuttakst. Når en betaling er gennemført tilsendes kvittering på e-mail.

Udbyder bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

6. FORTRYDELSE OG REKLAMATION

Kunder, der i henhold til forbrugeraftaleloven er forbrugere, har en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af Tjenester fra Udbyderen. Fortrydelsesfristen løber fra tidspunktet for Kundens køb. Såfremt Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal Kunden reklamere til Udbyderen senest 14 dage efter købet. I meddelelsen skal Kunden tydeligt oplyses, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Ved reklamationer rettes henvendelse til Udbyder. Kontaktoplysninger fremgår af punkt 1. ovenfor.

Ved accept af Handelsbetingelserne og efterfølgende brug af Tjenesterne samtykker kunden til, at denne fortrydelsesret falder bort, når ydelsen er leveret. Ydelsen er leveret når samtalen med konsulenten er tilendebragt.

7. INFORMATIONER AFGIVET AF TREDJEMAND

De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Udbyder, og Udbyder bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Udbyder tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Udbyder stiller et link til rådighed på hjemmesiden betyder ikke, at Udbyder har godkendt den aktuelle hjemmeside.

8. OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Alle Immaterielle Rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugsmodelrettigheder, knowhow mv. til Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning Udbyder eller dennes leverandører.

Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.

9. ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE

Udbyder forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at Udbyder ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af Hjemmesiden eller Tjenesterne.

Udbyder vil løbende ændre disse Handelsbetingelser. Udbyder vil anse de ændrede Handelsbetingelser for accepteret ved brug af Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesteydelserne efter ændringerne er publiceret på Hjemmesiden.

10. INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

Udbyder indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne. Nedenstående retningslinjer beskriver nærmere, hvilken type informationer Udbyder indsamler, hvordan Udbyder behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer. Se endvidere Udbyders Persondatapolitik.

Udbyder indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Tjenesterne på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' og gennem registrering og brug af Tjenesterne.

Cookies

Når du besøger Hjemmesiden første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Udbyderens webserver, når du besøger Hjemmesiden, og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

Ved at bruge Hjemmesiden giver du samtykke til, at Udbyder benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

Udbyder anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Udbyder anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Hjemmesiden. Udbyder registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

Sådan afviser du brugen af cookies

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Udbyder håber, at du vil tillade de cookies Udbyder sætter, da de hjælper os med at forbedre Hjemmesiden og Tjenesterne.

Sletning af cookies

Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Google Analytics

På Hjemmesiden bruger Udbyder Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, udarbejde rapporter om aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

11. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.

Hjemmesiden, Informationen og Tjenesteydelserne stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Udbyder giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne.

Udbyder er alene ansvarlig for tab, som du lider som følge af vores væsentlige misligholdelse af disse Handelsbetingelser. Udbyder er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Udbyder. Udbyders samlede ansvar er begrænset til DKK 10.000. Udbyder skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudsigelige tab, skader eller udgifter, tab af fortjeneste, tab af profit, tab af indtjening, tab eller rekonstruktion af data, uanset om Udbyder var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar i enhver henseende.

11. GENERELLE OPLYSNINGER

Disse Handelsbetingelser for brugen af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne regulerer din brug af Hjemmesiden, Informationen samt Tjenesterne og går forud for alle tidligere aftaler.

Udbyder er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Handelsbetingelser til tredjemand. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Handelsbetingelser til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udbyder.

Disse Handelsbetingelser er underlagt dansk ret. Uden for forbrugerforhold er Københavns Byret rette værneting. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse på disse Handelsbetingelser.

12. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Udbyder, kan du rette henvendelse til Udbyder på telefon eller e-mail, jf. afsnit 1 ovenfor.

Såfremt klagen ikke løses hos Udbyder, kan du indgive en den til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse, jf. afsnit 1 ovenfor.