Kategorier

Ordet clairvoyance kommer oprindeligt fra Frankrig og dækker over evnerne: klarfølelse, klarhørelse og klarsyn. 

Det er meget spirituelt stærke mennesker, som formidler budskaber via clairvoyance.

Clairvoyancen/ den clairvoyante rådgivning kan hjælpe med at opnå en større og bredere indsigt i forskellige

livssituationer og problematikker.
Mange mennesker bruger clairvoyancen til at få kontakt til deres egen indre sandhed, for derved gennem den

clairvoyante rådgiver selv at træffe den optimale beslutning.
Clairvoyance/Clairvoyant rådgivning anvendes i stadig højere grad i hele verden af både forretningsfolk, som

ønsker at afklare forhold relateret til deres virksomheder, og privatpersoner i relation til alle livets forhold.
Nogle af de hyppigste forhold, der søges afklaret gennem clairvoyance via kontakt til en clairvoyant rådgiver,

er listet nedenfor, men listen er uendelig, og clairvoyance kan anvendes i alle livets situationer:

 • Det kan være direktøren som har brug for en second opinion.
 • Lederen der har brug for sparring.
 • Eksamens problematikker.
 • Karriere.
 • Bolig.
 • Kærlighedsforhold.
 • Er han/hun den rigtige partner for mig.
 • Familie problematikker.
 • Ubalancer.
 • Børn.
 • Dyr.
 • Kost.
 • Vægtændring.
 • Business rådgivning.

Konsulenter i denne kategori:

Spirituel rådgivning handler så meget om, at du får kontakt til dine ypperste kvaliteter.
Ved en spirituel rådgivning tages der udgangspunkt i lige der hvor du er, og udfordringer er i dit liv.
Der vil være focus på, hvordan du bliver styrket og får fuld kontakt til dine talenter, og på den måde

får en endnu bedre kontakt til alle mulighederne på din spirituelle vej.
Dit sjælsplan vil i en spirituel rådgivning som denne få meget mere ro, styrke og klarhed, samt du kan

efterfølgende opleve energien af harmoni og glæde.
Det kan opleves meget transformerende, da der rettes direkte opmærksomhed ind i den problematik,
som forstyrrer dig på din vej.


Den transformerende del vil udspille sig på en helt speciel måde, en måde som ligeledes de gamle
natur- folk bruger deres viden: Energien følger tanken.
Din bevidsthed bliver højnet på alle måder, når du får denne indsigt. Det kan opleves som et løft, en befrielse,
ja faktisk kan det følelses som en byrde bliver helt fjernet. Derved bliver det meget nemmere og tage beslutninger
i nuet, da disse gamle paradigmer træder bagud og forsvinder helt væk.
Indsigten med at “energien følger tanken” giver dig et redskab hvorpå du selv er i stand til at kunne gøre noget selv,
istedet for at være låst fast i diverse situationer på, arbejdet, en kollega, en umulig chef, en partner,
ja der er rigtig mange situationer. Spirituel rådgivning er en unik og powerfuld proces

 • Kærlighed.
 • Healing af blokeringer.
 • Parforhold.
 • Job eller udfordringer på jobbet.
 • Boligsituation.
 • Familieforhold.
 • Business-rådgivning

Konsulenter i denne kategori:

Clairvoyance er en unik mulighed for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ledere til, gennem en clairvoyant business
rådgivning, at opnå et holistisk overblik over forretningen, vedkommendes forretningsområde, afdeling eller lignende.

Flere og flere virksomhedsledere anvender clairvoyant business rådgivning og oplever clairvoyance som en hjælp til, gennem
en spirituel uddannet clairvoyant, at komme op i helikopteren og opnå det store holistiske overblik.

Gennem en clairvoyant business rådgivning er det muligt at opnå en indsigt i forretningen/virksomheden, der kan hjælpe med
at optimere anvendelse af ressourcer.

Clairvoyant business rådgivning kan endvidere hjælpe ledere med at opnå en sund og positiv virksomhedskultur.

Vi har 100 % tavshedspligt og er som alle andre virksomheder i Danmark underlagt databeskyttelseslovgivningen,
lov om forretningshemmeligheder m.v.

Ring og oplev hvad en clairvoyant business rådgivning kan gøre for dig:

 • Er du og din virksomhed relevant for fremtiden?
 • Har du det store holistiske overblik?
 • Ansvarlig ledelse på alle planer.
 • Commitment - både i dig selv og videre ud i virksomheden og verden.
 • Er digitaliseringen med dig?
 • Er udviklingen i balancen, og tilstede i dig som direktør ? Og i din virksomhed?
 • Vi har alle brug for input - at være på toppen både professionelt og privat kan være en balancekunst afhængig af
  hvor energien udleves mest!
 • Energien følger tanken….

Konsulenter i denne kategori:

Kanalisering handler om at videregive både ærlige og kærlige budskaber fra højere bevidsthedsniveauer.
Disse transformeres og ligesom også forvandles, så vi kan modtage dem i vores fysiske tilstand og bevidsthed.

Kanalisering betyder på alle måder at modtage og ligeledes videregive beskeder, fra f.eks. åndelige vejledere,
de opstegne mestre, ærkeengle, skytsengle og vores personlige guider.

Der kan være en forskel mellem clairvoyance og kanalisering. Ved kanalisering, hentes kun oppefra gennem vores sjælsplan,
og direkte gennem kronechacraet. Ved clairvoyance kan der laves en måde, hvor man kan tune ind fra forskellige steder i
hele systemet som klarsyn, klarhørelse og klarfølelse.

 • Den helt personlige kanaliserede besked.
 • Drømmeindsigter/billeder
 • Telepatiske beskeder.
 • Budskaberne er altid fyldt med lys og stor kærlighed.

Konsulenter i denne kategori:

Der er stor hjælp at hente i forbindelse med tarot og englekort. Hele det åndelige aspekt mellem himmel
og jord og samtlige vejledere/ hjælpere bidrager gerne med støtte på deres helt unikke måde og med ubetinget kærlighed.

De formidler inspiration direkte til os via vores følelser, intuition og på en helt specielt synkroniseret måde.

I situationer hvor vi er meget udfordret, kan vi miste kontakten, troen, og håbet, men de er der og beskytter os på alle måder.

Tarot og englekort:

 • Beskederne til den enkelte.
 • Hvordan kommer du videre?
 • Hvordan du bedst kan følge de gode råd.
 • Fremtid.
 • Parforhold.

Konsulenter i denne kategori:

Fjernhealing er en healingsform der foregår, som ordet antyder, på ”fjern afstand” og her på SHU365.dk befinder
brugerne og den clairvoyante rådgiver sig på hver sit sted, eller i hvert sit land eller på hver sin verdensdel.

Det har overhovedet ingen betydning, da energierne via fjernhealing ikke ”kender grænser eller tid”.

Disse energier der formidles via fjernhealing hører mere ind under kvantefysikken, og kvanta – energi er tankeenergi.

Hvad sker der ved fjernhealing? Jo denne healing foregår på sjælsplan for begge parter, som har ønsket det, og
derved kan der udøves en energiudveksling på sjælsplan.

Det er derved via personernes sjælsenergier, som har forbindelser til alle de forskellige universelle bevidstheder,
og derved aktiveres dette gennem bevidstheds auraen.

Det er de relevante energier som bliver modtaget til brugerens aurafelt og den fysiske krop.

Fjernhealing kan være meget relevant for personer i mange af livets problemstillinger:

 • Fysisk, psykisk og det mentale plan med ubalancer og smerter.
 • Træthed og stress.
 • Sportsskader.
 • Efterbehandling af operationsgener.
 • Fødsler eller beroligelse for døende.
 • Kærlighedsforhold med fastlåsninger.
 • Familieproblematikker.
 • Børn.
 • Dyr.
 • Arbejdssituationer.
 • Eksamensproblematikker.

Fjernhealing er yderst effektivt, da der skabes energimæssig kontakt til hele universet og disses energier, som på
alle planer er en kærlighedsenergi, der er guddommelig og smuk.

Healing kan foretages på personer i alle aldre og kan opleves under processen som en prikkende varme eller kulde i kroppen.

Det kan anbefales, at lægge sig med et tæppe, når fjernhealingen er aftalt.

Konsulenter i denne kategori:

Afdødekontakt er en mulighed for via de clairvoyante at få kontakt til en afdød person. Hvis du længes efter en besked, dialog,
eller at få noget afklaret, så er dette en hjertelig måde at kunne kommunikere på.

Den clairvoyante kan via afdødekontakt være en stor hjælp, da der ofte er tvivlsspørgsmål om, hvordan det foregik, da døden indtrådte.

Afdødekontakt og spørgsmål gennem clairvoyancen er som oftest:

 • Få sagt hvad du ikke nåede eller ikke turde, imens personen stadig levede.
 • Få svar på om de stadig vil hjælpe dig, og være der for dig.
 • Hvad er deres råd og indsigter fra astralplanet omkring dine situationer.
 • Få en større indsigt i, hvad de har at sige med deres højere bevidsthed, om det der skete og udspillede sig mellem jer, mens
  de levede, og hvad det vigtigste var.
 • Være i samspil med dem i deres efter bearbejdning af livet fra et andet plan.
 • Få “snakket med den afdøde igen” og opnå harmoni og fredfyldthed.
 • Få indsigt i hvordan de har det nu.
 • Få større indblik i hvordan de havde det, da de tog afsted herfra til astralplanet

Afdødekontakt er ofte en følsom og bevægende seance, som giver både afklarethed, ro og tryghed, så du opnår mere indsigt og
fredfyldthed i forbindelse med de bekymringer og sorger der har været omkring personen.

Det skal siges, at det ikke er alle afdødes sjæle, hvor der kan opnås kontakt, det afhænger af flere områder, og hvor længe har de været
“væk fra deres fysiske krop” men det fanges hurtigt af den clairvoyante der formidler afdødekontakt.

Det er en god ide at have spørgsmålene klar før der ringes op til SHU365.

Konsulenter i denne kategori:

Klarhørelse er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarhørelse har en stærk udviklet og spirituel klarhørelse.

Det er som et slags mellemled med klarhørelse, da der er tale om en kommunikation der bliver formidlet via klarhørelse
fra den clairvoyante til den aktuelle situation/person, som er relevant i her og nu processen.

Klarhørelse er ofte også i forbindelse med telepati, da disse spirituelle udviklinger er i processer sammen. Klarhørelse er
et stærkt redskab og bruges i situationer ved:

 • Business rådgivning.
 • Ledelses afstemning samt personale processer.
 • Kærligheds problemer.
 • Valg af partner.
 • Uddannelses valg.
 • Bolig.
 • Valg på mange planer.

Konsulenter i denne kategori:

Få rådgivning af en vores kærlighedseksperter.

Du kan få hjælp til alt, lige fra hvilken datingplatform der passer bedst til dig, til udarbejdelse af profiltekst , og hvordan du
kommunikerer, når du har fundet en, du gerne vil lære nærmere at kende.

 • Hvad søger du?
 • Hvor åben er du?
 • Hvordan kommunikere du bedst ud fra den du er?
 • Hvad er du god til?
 • Hvor går det galt?
 • Hvad kan du gøre anderledes?
 • Er du klar til at prøve noget nyt..

Her kan du stille alle de spørgsmål, du længes efter at få svar på. Du kan ryddet op i tidligere oplevelser, der eventuelt
blokerer for nye. Vi kigger på begrænsninger og eventuelle udfordringer, du slås med, og du bliver klogere på, hvordan du kommunikerer mest hensigtsmæssigt.

Kærlighedseksperterne sidder klar til at guide dig, og redskaberne vil bl.a. være at de bruger deres spirituelle indsigter,
samt de åndelige guider som er til rådighed.

Kærlighedseksperterne har stor erfaring med og viden om datinguniverset.

De har igennem en årrække rådgivet og vejledt mange til at få succes med dating.

Konsulenter i denne kategori:

Klarsyn er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarsyn har et stærk udviklet spirituelt klarsyn.

Det er ofte sådan med klarsyn at de, der besidder evnen, ser det hele indvendigt og derved kan de beskrive de mange processer som det handler om.

De stærke clairvoyante med klarsyn hjælper rigtig mange mennesker på deres vej via deres klarsyn. Det kan være en fantastisk hjælp og få anvist, at der kan opnås andre resultater via hjælpen fra de clairvoyante med klarsyn:

 • Business rådgivning.
 • Ledelses planlægning.
 • Samarbejdspartner.
 • Hvad sker der i mit forhold fremover.
 • Kærlighed.
 • Min livssituation.
 • Økonomi.
 • Børn.
 • Bolig.
 • Ubalancer.
 • Mine valgmuligheder…
 • Dyr.
 • Uddannelser/kurser.
 • Min livsopgave.

Konsulenter i denne kategori:

Klarfølelse er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarfølelse har en stærk udviklet spirituel og sanselig følelse.
Det er ofte sådan med klarfølelse at de, der besidder den, mærker det hele indvendigt og derved kan de beskrive de mange processer som det handler om.

Clairvoyante kan ved hjælp af deres klarfølelse arbejder sammen med deres guider, som kan rådgive de hensigtsmæssige løsninger,
og derved kan nye og bedre processer udleves. Mange oplever forvirring i forhold til stagneret følelser, og de clairvoyante med klarfølelse
kan i mange tilfælde være behjælpelig i følgende situationer:

 • Mennesker der lever deres liv via deres hovedet, får bedre oplevelser når de hjælpes tilbage til kroppen.
 • Mange ubalancer i følelseslegemet.
 • Børn.
 • Parforhold.
 • Kommunikation i forhold.
 • Fastlåste situationer.
 • Opnå en god mavefornemmelse.

Konsulenter i denne kategori:

Energiændring i bolig.

Vi udøver et enerskifte og ændring i forbindelse med salg af huset.

Alle boliger bærer oplevelser og energier i den tid personerne har boet der.

Ja faktisk helt tilbage fra da det blev bygget.

Ved dette energiskift vil det opleves meget anderledes når interesserede køber tilser huset.

Når er energien er ændret er det nemt både intuitivt og følelsesmæssigt at se sig selv i boligen,

samt se muligheder for de ændringer de selv ønsker at udbedre.

Vi har rigtig gode oplevelser/resultater med vores Bolig - energiændringer.

Salget opnås ofte hurtigere og derved er der glæde hos både køber og sælger.

En kæmpe WIN WIN situation.

Som de gamle natur folk hellige viden - ENERGIEN blev levende igen.

Vi glæder os til at være behjælpelige med jeres situation.

Kontakt os via mail for for mere information.

Konsulenter i denne kategori: