Kategorier

Ordet clairvoyance kommer oprindeligt fra Frankrig og dækker over evnerne: klarfølelse, klarhørelse og klarsyn. Det er meget spirituelt stærke mennesker, som formidler budskaber via clairvoyance.

Clairvoyancen/ den clairvoyante rådgivning kan hjælpe med at opnå en større og bredere indsigt i forskellige livssituationer og problematikker.
Mange mennesker bruger clairvoyancen til at få kontakt til deres egen indre sandhed, for derved gennem den clairvoyante rådgiver selv at træffe den optimale beslutning.
Clairvoyance/Clairvoyant rådgivning anvendes i stadig højere grad i hele verden af både forretningsfolk, som ønsker at afklare forhold relateret til deres virksomheder, og privatpersoner i relation til alle livets forhold.
Nogle af de hyppigste forhold, der søges afklaret gennem clairvoyance via kontakt til en clairvoyant rådgiver, er listet nedenfor, men listen er uendelig, og clairvoyance kan anvendes i alle livets situationer:

 • Det kan være direktøren som har brug for en second opinion.
 • Lederen der har brug for sparring.
 • Eksamens problematikker.
 • Karriere.
 • Bolig.
 • Kærlighedsforhold.
 • Er han/hun den rigtige partner for mig.
 • Familie problematikker.
 • Ubalancer.
 • Børn.
 • Dyr.
 • Kost.
 • Vægtændring.
 • Business rådgivning.

Konsulenter i denne kategori:

Clairvoyance er en unik mulighed for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ledere til, gennem en clairvoyant business rådgivning, at opnå et holistisk overblik over forretningen, vedkommendes forretningsområde, afdeling eller lignende.

Flere og flere virksomhedsledere anvender clairvoyant business rådgivning og oplever clairvoyance som en hjælp til, gennem en spirituel uddannet clairvoyant, at komme op i helikopteren og opnå det store holistiske overblik.

Gennem en clairvoyant business rådgivning er det muligt at opnå en indsigt i forretningen/virksomheden, der kan hjælpe med at optimere anvendelse af ressourcer.

Clairvoyant business rådgivning kan endvidere hjælpe ledere med at opnå en sund og positiv virksomhedskultur.

Vi har 100 % tavshedspligt og er som alle andre virksomheder i Danmark underlagt databeskyttelseslovgivningen, lov om forretningshemmeligheder m.v.

Ring og oplev hvad en clairvoyant business rådgivning kan gøre for dig:

 • Er du og din virksomhed relevant for fremtiden?
 • Har du det store holistiske overblik?
 • Ansvarlig ledelse på alle planer.
 • Commitment - både i dig selv og videre ud i virksomheden og verden.
 • Er digitaliseringen med dig?
 • Er udviklingen i balancen, og tilstede i dig som direktør ? Og i din virksomhed?
 • Vi har alle brug for input - at være på toppen både professionelt og privat kan være en balancekunst afhængig af hvor energien udleves mest!
 • Energien følger tanken….

Konsulenter i denne kategori:

Kanalisering handler om at videregive både ærlige og kærlige budskaber fra højere bevidsthedsniveauer. Disse transformeres og ligesom også forvandles, så vi kan modtage dem i vores fysiske tilstand og bevidsthed.

Kanalisering betyder på alle måder at modtage og ligeledes videregive beskeder, fra f.eks. åndelige vejledere, de opstegne mestre, ærkeengle, skytsengle og vores personlige guider.

Der kan være en forskel mellem clairvoyance og kanalisering. Ved kanalisering, hentes kun oppefra gennem vores sjælsplan, og direkte gennem kronechacraet. Ved clairvoyance kan der laves en måde, hvor man kan tune ind fra forskellige steder i hele systemet som klarsyn, klarhørelse og klarfølelse.

 • Den helt personlige kanaliserede besked.
 • Drømmeindsigter/billeder
 • Telepatiske beskeder.
 • Budskaberne er altid fyldt med lys og stor kærlighed.

Konsulenter i denne kategori:

Der er stor hjælp at hente i forbindelse med tarot og englekort. Hele det åndelige aspekt mellem himmel og jord og samtlige vejledere/ hjælpere bidrager gerne med støtte på deres helt unikke måde og med ubetinget kærlighed.

De formidler inspiration direkte til os via vores følelser, intuition og på en helt specielt synkroniseret måde.

I situationer hvor vi er meget udfordret, kan vi miste kontakten, troen, og håbet, men de er der og beskytter os på alle måder.

Tarot og englekort:

 • Beskederne til den enkelte.
 • Hvordan kommer du videre?
 • Hvordan du bedst kan følge de gode råd.
 • Fremtid.
 • Parforhold.

Konsulenter i denne kategori:

Fjernhealing er en healingsform der foregår, som ordet antyder, på ”fjern afstand” og her på SHU365.dk befinder brugerne og den clairvoyante rådgiver sig på hver sit sted, eller i hvert sit land eller på hver sin verdensdel.

Det har overhovedet ingen betydning, da energierne via fjernhealing ikke ”kender grænser eller tid”.

Disse energier der formidles via fjernhealing hører mere ind under kvantefysikken, og kvanta – energi er tankeenergi.

Hvad sker der ved fjernhealing? Jo denne healing foregår på sjælsplan for begge parter, som har ønsket det, og derved kan der udøves en energiudveksling på sjælsplan.

Det er derved via personernes sjælsenergier, som har forbindelser til alle de forskellige universelle bevidstheder, og derved aktiveres dette gennem bevidstheds auraen.

Det er de relevante energier som bliver modtaget til brugerens aurafelt og den fysiske krop.

Fjernhealing kan være meget relevant for personer i mange af livets problemstillinger:

 • Fysisk, psykisk og det mentale plan med ubalancer og smerter.
 • Træthed og stress.
 • Sportsskader.
 • Efterbehandling af operationsgener.
 • Fødsler eller beroligelse for døende.
 • Kærlighedsforhold med fastlåsninger.
 • Familieproblematikker.
 • Børn.
 • Dyr.
 • Arbejdssituationer.
 • Eksamensproblematikker.

Fjernhealing er yderst effektivt, da der skabes energimæssig kontakt til hele universet og disses energier, som på alle planer er en kærlighedsenergi, der er guddommelig og smuk.

Healing kan foretages på personer i alle aldre og kan opleves under processen som en prikkende varme eller kulde i kroppen.

Det kan anbefales, at lægge sig med et tæppe, når fjernhealingen er aftalt.

Konsulenter i denne kategori:

Afdødekontakt er en mulighed for via de clairvoyante at få kontakt til en afdød person. Hvis du længes efter en besked, dialog, eller at få noget afklaret, så er dette en hjertelig måde at kunne kommunikere på.

Den clairvoyante kan via afdødekontakt være en stor hjælp, da der ofte er tvivlsspørgsmål om, hvordan det foregik, da døden indtrådte.

Afdødekontakt og spørgsmål gennem clairvoyancen er som oftest:

 • Få sagt hvad du ikke nåede eller ikke turde, imens personen stadig levede.
 • Få svar på om de stadig vil hjælpe dig, og være der for dig.
 • Hvad er deres råd og indsigter fra astralplanet omkring dine situationer.
 • Få en større indsigt i, hvad de har at sige med deres højere bevidsthed, om det der skete og udspillede sig mellem jer, mens de levede, og hvad det vigtigste var.
 • Være i samspil med dem i deres efter bearbejdning af livet fra et andet plan.
 • Få “snakket med den afdøde igen” og opnå harmoni og fredfyldthed.
 • Få indsigt i hvordan de har det nu.
 • Få større indblik i hvordan de havde det, da de tog afsted herfra til astralplanet

Afdødekontakt er ofte en følsom og bevægende seance, som giver både afklarethed, ro og tryghed, så du opnår mere indsigt og fredfyldthed i forbindelse med de bekymringer og sorger der har været omkring personen.

Det skal siges, at det ikke er alle afdødes sjæle, hvor der kan opnås kontakt, det afhænger af flere områder, og hvor længe har de været “væk fra deres fysiske krop” men det fanges hurtigt af den clairvoyante der formidler afdødekontakt.

Det er en god ide at have spørgsmålene klar før der ringes op til SHU365.

Konsulenter i denne kategori:

Coaching er et redskab, hvor man ikke dømmer og er neutral og ligeledes ikke har en decideret dagsorden, derved opnås på en professionel måde et godt flow og et fint resultat.

Både privat og ved professionelt coaching højnes energierne, og derved kan man opnå at få styrket processerne fremad, samt sætte sig mål og nå målet.

Mange virksomheder anvender dette i stigende grad, da de kan bruge det i specifikke situationer, som giver en dybere indsigt på længere sigt.

Flere og flere bruger telefoncoaching, da der hurtigt opnås et indblik i diverse situationer i samarbejde med de clairvoyante rådgivere.

 • Medarbejder.
 • Konkrete problemstillinger.
 • Trivsel.
 • Lære at sige fra.
 • Ændre vaner, som vægtændring, motion, kost.
 • Jalousi.
 • Parforhold.
 • Forældre - børn - forhold.

Coaching handler hovedsagelig om at ændre fremtiden, og hvordan det kan ændre dit liv.
Man kan coache på rigtig mange emner, da de clairvoyante - rådgivere har et helikoptersyn med i deres rådgivning.

Konsulenter i denne kategori:

Klarhørelse er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarhørelse har en stærk udviklet og spirituel klarhørelse.

Det er som et slags mellemled med klarhørelse, da der er tale om en kommunikation der bliver formidlet via klarhørelse fra den clairvoyante til den aktuelle situation/person, som er relevant i her og nu processen.

Klarhørelse er ofte også i forbindelse med telepati, da disse spirituelle udviklinger er i processer sammen. Klarhørelse er et stærkt redskab og bruges i situationer ved:

 • Business rådgivning.
 • Ledelses afstemning samt personale processer.
 • Kærligheds problemer.
 • Valg af partner.
 • Uddannelses valg.
 • Bolig.
 • Valg på mange planer.

Konsulenter i denne kategori:

Få rådgivning af en vores kærlighedseksperter.

Du kan få hjælp til alt, lige fra hvilken datingplatform der passer bedst til dig, til udafbejdelse af profiltekst , og hvordan du kommunikerer, når du har fundet en, du gerne vil lære nærmere at kende.

 • Hvad søger du?
 • Hvor åben er du?
 • Hvordan kommunikere du bedst ud fra den du er?
 • Hvad er du god til?
 • Hvor går det galt?
 • Hvad kan du gøre anderledes?
 • Er du klar til at prøve noget nyt..

Her kan du stille alle de spørgsmål, du længes efter at få svar på. Du kan ryddet op i tidligere oplevelser, der eventuelt blokerer for nye. Vi kigger på begrænsninger og eventuelle udfordringer, du slås med, og du bliver klogere på, hvordan du kommunikerer mest hensigtsmæssigt.

Kærlighedseksperterne sidder klar til at guide dig, og redskaberne vil bl.a. være at de bruger deres spirituelle indsigter, samt de åndelige guider som er til rådighed.

Kærlighedseksperterne har stor erfaring med og viden om datinguniverset.

De har igennem en årrække rådgivet og vejledt mange til at få succes med dating.

Konsulenter i denne kategori:

Klarsyn er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarsyn har et stærk udviklet spirituelt klarsyn.

Det er ofte sådan med klarsyn at de, der besidder evnen, ser det hele indvendigt og derved kan de beskrive de mange processer som det handler om.

De stærke clairvoyante med klarsyn hjælper rigtig mange mennesker på deres vej via deres klarsyn. Det kan være en fantastisk hjælp og få anvist, at der kan opnås andre resultater via hjælpen fra de clairvoyante med klarsyn:

 • Business rådgivning.
 • Ledelses planlægning.
 • Samarbejdspartner.
 • Hvad sker der i mit forhold fremover.
 • Kærlighed.
 • Min livssituation.
 • Økonomi.
 • Børn.
 • Bolig.
 • Ubalancer.
 • Mine valgmuligheder…
 • Dyr.
 • Uddannelser/kurser.
 • Min livsopgave.

Konsulenter i denne kategori:

Klarfølelse er en del af clairvoyance, og mennesker der evner klarfølelse har en stærk udviklet spirituel og sanselig følelse. Det er ofte sådan med klarfølelse at de, der besidder den, mærker det hele indvendigt og derved kan de beskrive de mange processer som det handler om.

Clairvoyante kan ved hjælp af deres klarfølelse arbejder sammen med deres guider, som kan rådgive de hensigtsmæssige løsninger, og derved kan nye og bedre processer udleves. Mange oplever forvirring i forhold til stagneret følelser, og de clairvoyante med klarfølelse kan i mange tilfælde være behjælpelig i følgende situationer:

 • Mennesker der lever deres liv via deres hovedet, får bedre oplevelser når de hjælpes tilbage til kroppen.
 • Mange ubalancer i følelseslegemet.
 • Børn.
 • Parforhold.
 • Kommunikation i forhold.
 • Fastlåste situationer.
 • Opnå en god mavefornemmelse.

Konsulenter i denne kategori:

SEXOLOG

 

Sex er det moderne parforholds kompas, fordi det er det sted, hvor vi bekræfter vores tilhørsforhold til hinanden uden ord, og det er der, hvor vi først mærker, når der er noget, der ikke er som det skal være.

 

Når sexlivet fungerer, er det det mest vitale energicenter i mennesket, og når det stagnerer, kan det være noget af det mest forkrøblende, både for den enkelte person og for parforholdet.

Alle har et forhold til sex uanset køn, alder og kultur. Det vil altid være et sted mellem afslappet og harmonisk eller besværligt og problematisk. Det er op til dig at gøre det til et sted, hvorfra du henter positiv energi.

Seksualiteten er der altid, og det er også et område med store muligheder for udvikling og for at lære nyt om sig selv og sin partner. Der er heldigvis mange måder man kan få sexlivet tilbage på et positivt spor, men det kræver til tider bevidst arbejde og en målrettet indsats.

I vores kultur er vi ikke vant til at prioritere vores sexliv eller vores kærlighedsliv, men når det ikke fungerer, så påvirker det mange andre områder i vores liv fra arbejde til venskaber og generel livskvalitet.

Det kan være svært pludseligt at fortælle sin partner gennem flere år, hvad man går og tænker om sex, og det kan være svært at starte noget nyt op, hvis det ikke er noget, man har talt om før. Men det kan man heldigvis få hjælp til lige her.

 

Her er nogle typiske emner mange søger sexolog for at tale om:

 • Manglende lyst: Stress, ubalance, distance, manglende inspiration.
 • Kommunikation om sex: Forstå dig selv og din partner bedre.
 • Efterfødsel – find tilbage til hinanden: Det er helt normalt, at lysten til og behovet for sex bliver meget forskelligt i et parforhold, efter at man er blevet forældre. Få hjælp til at finde tilbage til at være kærester og elskende samtid med, at I er blevet en familie.
 • Lyst: Har du aldrig fortalt ham/hende, hvad du virkelig har brug for i soveværelset?
 • Forskellig lyst: Det kan være alder, livsstil eller bare generel indstilling, men et pars forskellige behov for sex kan sagtens skabe store problemer.
 • Grænsesætning: Har du svært ved at sige fra eller til? Det er mere almindeligt end du tror, da de fleste mennesker aldrig har tænkt over, hvor deres grænser er. Få hjælp til at mærke dig selv og lær at sige højt, hvad det er, du har brug for.
 • Afhængighed: Er du for meget online på diverse pornosites, datingsites. Køber du sex eller anden kontakt, går du på en ny date hverdag? Kan du ikke fungere uden bekræftelse? Afhængighed i sex og kærlighedslivet kan tage mange former, men der er altid en vej tilbage til dig selv.
 • Det åbne forhold/Polyamori: Hvis I/du går og overvejer at lukke op for leg med andre i jeres forhold er de første skridt meget vigtige. Overvej meget nøje hvordan I vil gøre det, og om I går i den samme retning. For nogle er dette en fantastisk mulighed for udvikling livsbekræftelse, for andre bliver det for svært. Lær at sætte ord på, hvad du vil, og hvad du frygter.
 • Kulturelle forskelle: Hvis du og din partner er fra hvert jeres land eller bare fra to meget typer livsstil, så kan der være mange ting, som man aldrig har skullet kommunikere om før. Få hjælp inden det eksploderer.
 • Sexlegetøj og lege: Inspiration og input. Hvad kan man overhovedet?
 • Swingerklubber: Der bliver skrevet meget om swingerklubber i disse år. Men hvordan starter man op, hvad kan man forvente, og hvor går man hen? Og hvordan snakker man med sin partner om det?
 • 50 Shades of nysgerrig: Der er mange, der fantaserer om håndjern, smæk og den hårde tone, men der er meget langt fra fantasi til virkelighed. Det er en verden af nuancer, hvor kun fantasien og hver enkelt sætter rammerne. Derfor er det rigtigt vigtigt at kende sine grænser og lytte til sin partners. Og husk at SM ikke behøver handler om smerte og ydmygelse. Oftest handler det om omsorg og tillid.
 • Rollespil: Der er intet, der bringer fornyelse ind i et parforhold, som når man prøver at slippe de roller, man normalt lever i. Gå i byen og mød hinanden for første gang igen, tag et nyt sted hen, i noget nyt tøj. Man kan starte i det små og arbejde sig videre derfra. Det er svært, men det kan være en spændende rejse og en fantastisk måde at genopdage hinanden på, når man føler at hverdagen er ved at knæle intimiteten.

Konsulenter i denne kategori: